85.aukcia H.D.Rauch - vydá p. Novotný nový katalóg mincí Františka Jozefa I. ?

Katalog mincí František Jozef I.Posledná aukcia vo Viedni - 85. aukcia H.d. Rauch, ktorá sa konala 28.11.2009 jasne naznačila, že záujem o mince tohto panovníka stúpa závratným tempom. Tiež to, že ceny ktoré uvádza p. Novotný vo svojom katalógu z roku 2008 (obr.) už zjavne neplatia, hlavne čo sa týka mincí v stave 0/0 a vo väčšine prípadov ceny uvedené v katalógu nedosahujú ani 80% z aktuálnej trhovej ceny, čo potvrdila práve táto aukcia.
Zámerne do prehľadu som nevybral raritné kusy, kde cena sa ťažko objektívne porovnáva, pretože sa nevyskytujú na trhu často. Väčšina mincí v tabuľke je bez označenia RR.
Na dôkaz toho prikladám niekoľko skutočne markantných rozdielov (nižšie) medzi aktuálnou trhovou cenou a cenou uvedenou v katalógu p. Novotného v stave 0/0. Z tohto dôvodu je zrejme lepšie používať katalog Money Trend, ktorý sa aktualizuje oveľa častejšie.

H.D.Rauch - 1 koruna 1908 !!

1 koruna 190828.11.2009 sa  na 85. aukcii mincí H.D.Rauch ako položka č.: 4823 bude dražiť koruna ročník 1908 z viedeňskej mincovne. Táto minca je vedená v dražbe ako tzv. probe razba. Na tejto aukcií sa podobných probe razieb bude dražiť niekoľko, táto je však zaujímavá, tým, že razbu koruny z tohto ročníka, neuvádza vo svojich katalógoch pán Novotný, nenachádza sa ani v katalogu Money Trend, dokonca v súpise mincí ju neuvádza ani p. Jaroslav Moravec v svojom druhom doplnenom vydaní knihy: Mince Františka Jozefa I. a Karla I. nespomína žiadnu probe razbu s týmto letopočtom...
Ako celá aukcia dopadne si môžte pozrieť TU.
Tento zeujímavý ročník koruny F. J. I. bol odklepnutý výhercovi za sumu 750 Eur (+ 20% pre dražobníka)...

Korona 1892 b.z. - Aukro.cz